Vážená paní / vážený pane,

věřím, že je lepší dělat jednu činnost co nejlépe než více činností průměrně. Avšak i při velice úzké specializaci se dostávám do pozice správce i zpracovatele osobních údajů. Aby bylo vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zpracovávala Vaše osobní údaje.

S případnými dotazy a připomínkami se můžete obracet na:

Petra Kovalčíková (kontaktní informace najdete v sekci Kontakt)

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽE SPRÁVCE ZPRACOVÁVAT ZA ÚČELEM:

Kontaktování za účelem nabídky služeb a zboží Správce, zejména zasílání obchodních nabídek Správce.

Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE PROVÁDĚNO SPRÁVCEM, OSOBNÍ ÚDAJE VŠAK PRO SPRÁVCE MOHOU ZPRACOVÁVAT I DALŠÍ ZPRACOVATELÉ:

Google, Microsoft

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

V SOUVISLOSTI S VÝŠE POPSANÝM ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ MÁTE PRÁVO:

vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů, na přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a nechat si Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce Váš souhlas ani je nezpracovává na základě jiného právního důvodu, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit také na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLASÍTE, ŽE SPRÁVCE MŮŽE ZPRACOVÁVAT TYTO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

Jméno a příjmení, E-mail, Telefonní číslo, Zaměstnání